Obowiązki firmy sprzątającej powierzchnie biurowe

Sprzątanie biuraPersonel, którego obowiązkiem jest codzienne sprzątanie  biur musi zadbać o to, aby powierzchnia biurowa stała się czystym i komfortowym, a co najważniejsze bezpiecznym środowiskiem pracy. Każdy pracownik firmy sprzątającej powinien doskonale znać swoje obowiązki. Po wykonaniu czynności każdy z pracowników zobowiązany jest do podpisania specjalnej listy kontrolnej. Podstawowym i najważniejszym zadaniem należącym do firmy sprzątającej jest utrzymanie porządku i czystości na całej powierzchni biurowej.

W skład obowiązków firmy podejmującej się sprzątania biura przede wszystkim należą takie czynności jak:

 • zamiatanie, mycie a także dezynfekcja wszystkich podłóg w pomieszczeniach objętych obowiązkiem sprzątania,
 • okresowe pranie wykładzin oraz tapicerek znajdujących się w powierzchni biurowej mebli,
 • wycieranie kurzu ze wszystkich mebli, telefonicznych aparatów, urządzeń elektronicznych oraz komputerowego sprzętu,
 • w wielu biurach znajduje się mnóstwo przeszkleń (między innymi na lampach, gablotach, drzwiach czy lampach), których czyszczenie także należy do obowiązków osoby zajmującej się sprzątaniem biurowych powierzchni,
 • w biurach często znajdują się pomieszczenia kuchenne oraz sanitarne, dlatego też w zakres obowiązków firmy sprzątającej wchodzi także mycie i odkażanie takich elementów wyposażenia jak umywalki, brodziki, zlewy itd.,
 • sprzątanie  biur obejmuje także stałą kontrolę nad ilością środków sanitarno-higienicznych w toaletach, łazienkach oraz kuchni ( wszystkie braku muszą być uzupełnione możliwie jak najszybciej),
 • systematyczne opróżnianie wszystkich koszy na śmieci, jakie znajdują się na terenie biura.

Częstotliwość wykonywania powyższych czynności uzależniona jest głównie od umowy zawartej pomiędzy właścicielem biura oraz firmą sprzątającą.

Bardzo często zdarza się, że osobom sprzątającym biuro zapewnia cały sprzęt oraz niezbędne środki czystości, jakie potrzebne będą do posprzątania powierzchni biurowych. W takiej sytuacji są one zobowiązane do oszczędnego użytkowania powierzonych im środków czystości ( bez jednak przesadnego oszczędzania - wszystko odbywać ma się w granicach zdrowego rozsądku, najważniejsze jest przecież utrzymanie w czystości biurowych powierzchni). Osoba sprzątająca zobowiązana jest także do dbałości o powierzony jej sprzęt.

Firmy sprzątające powierzchnie biurowe zobowiązane są do natychmiastowego zgłoszenia zarządcy biura wszystkich zauważonych usterek czy awarii, niezależnie od tego, jaka była przyczyna ich wystąpienia. Usługa wymaga użycia odpowiednich preparatów czyszczących. Część z nich jest nieszkodliwa i niezbyt uciążliwa dla ludzi, dlatego osoba sprzątająca zobowiązania jest do podziału sprzątanej powierzchni biurowej na strefę dotykową oraz bezdotykową. Strefa bezdotykowa to taka, która nie ma bezpośredniego kontaktu z personelem pracującym w biurze.

Takie powierzchnie to:

 • ściany,
 • okna,
 • podłogi.

W przypadku takich powierzchni do czyszczenia mogą być wykorzystywane nieci silniejsze środki czyszczące, wspomagające bardzo dokładne wyczyszczenie i dezynfekcję danego miejsca.
Strefa dotykowa, zgodnie z nazwą, to wszystkie te miejsca, których bezpośrednio dotykają pracownicy biurowi, czyli między innymi:

 • klamki,
 • uchwyty,
 • kontakty,
 • słuchawki telefoniczne,
 • poręcze krzeseł,
 • blaty robocze,
 • panele sterownicze urządzeń,
 • zewnętrzne powierzchnie sprzętów,
 • strefy wokół umywalek.

W przypadku, w którym firma nie zapewnia sprzętu oraz środków sprzątających, do ich posiadania zobowiązana jest firma, która zostaje zatrudniona do sprzątania powierzchni biurowych. Najczęściej w skład sprzętu do czyszczenia powierzchni biurowych wykorzystywane są:

 • duże i mocne worki na śmieci,
 • drabina,
 • mopy,
 • dwukomorowy wózek ze środkami sprzątającymi, podzielonymi na preparaty do czyszczenia powierzchni dotykowej jak i tej bezdotykowej,
 • czyste ściereczki,
 • worek na zużyte ściereczki oraz końcówki mopów.